Østsamisk (skoltesamisk) greneveving

Også i østsamisk hushold har greneveving hatt stor økonomisk betydning. Østsamene har drevet kombinasjonsnæring. Det har vært vanlig å ha et lite småbruk med noen sauer i tillegg til annen næring, ofte reindrift. De har vært selvforsynt med ull fram til i dag.

Alle som drev med reindrift, hadde grener med seg når de dro ut for å gjete rein, både til teltet, i sleden og på ryggen til kløvreinen. I tillegg var grenene viktige salgsprodukter, og ble også brukt til å betale skatt og som byttemiddel.

Det er stor likhet i teknikken blant sjøsamer og østsamer, både når det gjelder renning, oppsetting av vev og selve vevingen. Også østsamiske grener ble vevet med várfi øverst. De har ikke brukt noen form for suohppunstuolet til å lage várfi. Renninga blir laget ved at to eller flere personer hjelper hverandre. En holder várfi, de andre vever og lager renninga samtidig. Deres vevstol er ganske høy, og den står skrått utover fra en vegg. Veverne står på baksiden av vevstolen.

Várfi er ganske bred, 8-10 cm. Mønsteret i várfi er et rutemønster eller flere rader med stáinnarbánit. Grena blir vevd i hvitt og svart, eller også med hvit bállu og flere farger i dáidni. Duskene øverst flettes som oftest.

Dáidni består av rette striper, gjerne i forskjellige farger. Det kan være 4-5 striper i hver dáidni. Grenene kan også ha listu, eller dáidni som skiller seg ut fra de andre øverst og nederst på grena. Østsamene bar brukt og bruker ennå plantefarget garn i grenene. De mest brukte plantene er sopp, bjørkebark og steinlav. Fargen fra steinlav er høyt verdsatt, men den er vanskelig å finne i deres område.

Utviklinga av grenetradisjonene i østsamisk område er lik utviklinga som har skjedd i vårt område, fra bruksgjenstand til prydgjenstand. Kunnskapen overføres ikke lenger fra generasjon til generasjon, men via kurser og annen opplæring. Selv om yngre folk lærer seg teknikken, er det få som fortsetter å veve. På grunn av stor rovdyrplage i det østsamiske området, har de fleste sluttet med sauehold i dag. Det meste av ulla må kjøpes fra andre steder.

Nettbutikk

Bestill dine varer i vår nettbutikk, over telefon eller på faks.
Til nettbutikken

Kontaktinformasjon

Manndalen Husflidslag

Postadresse:
Boks 44
9144 Samuelsberg

Besøksadresse:
Sentrumsvegen 2
9144 Samuelsberg

Telefon og faks: 77716273/77716789

e-post: post@manndalen-husflidslag.no

Åpningstider:
Mandag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag kl 10 - 15.
Tirsdag stengt